Apie mus

Mūsų veiklos sritys:
  • Miškotvarka ir miškininkystė:
- Privačių miškų miškotvarkos projektai;
- Miškų inventorizacija;
- Privačių miškų savininkų konsultavimas;
- Miško želdinimo projektai;
- Rekreaciniai projektai miškuose;
- Želdynų ir želdinių invetorizacija;
- Kitos miškotvarkos ir miškininkystės paslaugos.
  • Nekilnojamojo turto operacijos:
- Miško pirkimas;
- Žemės ūkio paskirties žemės pirkimas.